#Attribution1 { height:0px; visibility:hidden; display:none }

Buku Belajar Tajwid Dan Ghorib Sistem Level

Buku  Belajar Tajwid Dan Ghorib Sistem Level


HARGA   Rp. 20.000


Belajar Tajwid Dan Ghorib Sistem Level

Daftar Isi :

* Cara Mengajar Sistem Level
* Menggunakan Jalur
* Nazhom Al Asmaul Husna
* Ghunnah Musyaddadah
* Idhar Halqi
* Idghom Bighunnah
* Idghom Bilaghunnah
* Iqlab
* Idhar Wajib
* Ikhfa'
* Ikhfa' Syafawi
* Idhar Syafawi
* Idghom Mitsli
* Mad Thobi'i
* Mad Badal
* Mad Tamkin
* Mad Wajib Muttashil
* Mad Jaiz Munfashil
* Mad Aridlissukun
* Mad Lazim Kilmi Mutsaqqal
* Mad Lazim Kilmi Mukhoffaf
* Mad Iwadl
* Mad Shilah Qosiroh
* Mad Shilah Thowilah
* Mad Layin
* Mad Lazim Harfi Mutsaqqol
* Mad Lazim Harfi Mukhoffaf
* Idhar Qomariyah
* Idghom Syamsiyah
* Qolqolah Sughro
* Qolqolah Kubro
* Ro' Tafhim
* Ro' Tarqiq
* Ro' Tafhim Atau Tarqiq
* Lam Tafhim
* Lam Tarqiq
* Idghom Mutaqoribain
* Idghom Mutamatsilain
* Idghom Mutajanisain
* Ghorib


Isi : 104 Halaman
Panjang Buku : 20 cm
Lebar Buku : 14 cm

Disusun Oleh : Drs.H. Amdjad Al Hafidz.Bsc.Mpd & Tahif Mustabiq Sufi

Buku Asli Penerbit CV SUFIJAYA SEMARANG

Cara Order

ikuti petunjuk instagram.